För att undgå sambolagens regler om samboegendom och bodelning av samboegendom kan ett avtal tecknas som kallas samboavtal. Genom avtalet kan parterna ”skydda” sin egendom och var och en tar med sig vad de själva införskaffat vid en eventuell separation. Av samboavtalet ska framgå att båda parter önskar att sambolagen inte ska tillämpas. Det är även möjligt att avtala att viss egendom inte ska omfattas av sambolagens regler för bodelning. Samboavtalet bygger på ömsesidighet, det krävs att parterna är överens om vilka regler som ska gälla. Avtalet kan upprättas närhelst under relationen, både innan parterna flyttar ihop och medan samboskapet pågår. 

Det finns en regel i sambolagen som inte kan avtalas bort. Den part som bäst behöver bostaden vid en separation kan ha rätt att överta den i bodelningen även om bostaden inte utgör samboegendom. Det förutsätter dock att den övertagande parten har råd att lösa ut den andre parten. Regeln tillämpas framförallt i de fall när parterna har gemensamma barn och en av parterna ska ha barnen stadigvarande boende hos sig. Därigenom bedöms den personen ha störst behov av bostaden. 

Av sambolagen framgår hur bodelning av samboegendomen sker när samboendet upphör, så även när en av parterna avlider. Det är dock viktigt att komma ihåg att sambor inte ärver varandra. För att reglera det förhållandet krävs att parterna skriver inbördes testamenten.