Är hemstäd värt pengarna?

Idag finns det en mängd städfirmor att välja mellan – hitta bäst städfirmor malmö. Nästan varenda en erbjuder hemstäd och alla marknadsför sig själva som det bästa företaget inom branschen. Alla kan se till att du slipper lägga tid på städning och istället njuta av mer ledig tid. Men är hemstäd verkligen värt pengarna?

De flesta av oss har ju bostäder, bilar, olika abonnemang och inte sällan barn att ta hand om. Dessutom ser vi en ökning i elpriser och inte minst högre kostnader i matbutikerna. Är det då verkligen värt att lägga pengar på något vi kan göra själva? Det ska vi titta på nedan. read more

Vad tjänar en hantverkare pengar på?

Ibland är det svårt att förstå hur man som företagare kan få ihop sin ekonomi och sin vardag. De som inte är advokater eller andra högutbildade har ofta en timdebitering som är ganska låg och behöver därmed jobba många timmar för att få lönsamhet i företaget. Ett sätt att lösa ekvationen är att skapa flera inkomstkällor och här är några sätt som kan fungera för en målare eller andra hantverkare.

Sälja tid

Det vanligaste givetvis är att man säljer sin tid och fakturerar för det arbete man utför. Som målare kan man exempelvis ta 400 kr per timme ex moms för att hjälpa en kund. Arbetet tar den tid det tar och sen fakturerar man för den tiden. Nackdelen är givetvis att man måste jobba fler timmar för att tjäna mer pengar. Vill du ha ett liv utanför jobbet behövs fler inkomstkällor. read more

Sambolagens regler om samboegendom

För att undgå sambolagens regler om samboegendom och bodelning av samboegendom kan ett avtal tecknas som kallas samboavtal. Genom avtalet kan parterna ”skydda” sin egendom och var och en tar med sig vad de själva införskaffat vid en eventuell separation. Av samboavtalet ska framgå att båda parter önskar att sambolagen inte ska tillämpas. Det är även möjligt att avtala att viss egendom inte ska omfattas av sambolagens regler för bodelning. Samboavtalet bygger på ömsesidighet, det krävs att parterna är överens om vilka regler som ska gälla. Avtalet kan upprättas närhelst under relationen, både innan parterna flyttar ihop och medan samboskapet pågår.  read more

Viktigt att känna till om sambolagen 

Av sambolagens inledande paragraf framgår att sambor är två personer som lever tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Två goda vänner eller syskon som delar en bostad kan inte vara sambor. För det fall att ett samlevande par istället ingår äktenskap, upphör sambolagen att gälla och parternas ekonomiska mellanhavanden kommer istället att omfattas av äktenskapsbalken.  

Äktenskap ringar kontrakt

Vad är samboegendom?

Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom vilket innebär att såväl bostad som bohag ska ingå i bodelningen vid en eventuell separation. En gemensam bostad och gemensamt bohag enligt sambolagen är sådan egendom som har införskaffats för gemensamt bruk. Det spelar ingen roll om en av parterna har betalat mer av bostaden eller bekostat möblerna, så länge de införskaffats med avsikten att de ska användas gemensamt. Omvänt betyder det att de möbler som parterna haft med sig från en tidigare bostad inte utgör samboegendom. För det fall att den ene flyttar in i den andres lägenhet, kommer lägenheten inte att utgöra samboegendom och omfattas i regel inte av en eventuell bodelning. Annan egendom som personliga föremål, bil och pengar omfattas inte och blir inte föremål för bodelning vid samboskapets upphörande.  read more